Siz değerli müşterilerimize Web Sitesi tasarımı noktasında vaat ettiğimiz tüm bu işlemleri, sizin isteklerinizi ön planda tutarak 1 hafta gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştiriyor, takip eden dönemlerde ise Web Sitelerinin takibini sağlayacak bir sistemin temellerini atıyoruz.

SeoPix

Web Sitesi Tasarımı

Hemen herkes tarafından bilindiği üzere 21. Yy dünyasının insan hayatına getirdiği en büyük yenilik; internet kullanımı. Özellikle son 10 yılda gerek yerel gerekse de küresel ölçekte hayli artan internet kullanımıyla birlikte dijital dünya, birçok farklı iş kolu için yeni pazarlar olarak değerlendirilmeye başlandı. Bu açıdan bakıldığında, pazardaki payını rakip firmalara kaptırmak istemeyen işletmelerin yeni konjonktürel duruma uyum sağlaması ve kurumsal kimlik oluşturma noktasında rakiplerinin bir adım önünde olması adına, hizmet verdiği sektöre uygun bir Web Sitesi oluşturması zorunlu bir durum.

SeoPix ekibi olarak Web Sitesi tasarımları noktasında müşterilerimize kaliteli ve hızlı bir hizmetin yanında vaat ettiklerimiz;

  • İşletmenin hizmet verdiği sektörün tüm yönleriyle incelenmesi ve sektörün yapısına uygun Mönü tasarımı yapılması.
  • Sektör araştırmaları neticesinde elde edilen datalar dikkate alınarak Web Sitesine eklenecek olan içeriklerin ana ve alt başlıklarının tayin edilmesi.
  • İşletmenin faaliyet gösterdiği sektörü ve isim hakkını göz önünde bulundurarak logo tasarımı yapılması.
  • Tema dosyalarının gerek ön gerekse de arka planda okunabilirliği kolay bir tasarım anlayışı ile
  • SEO çalışmalarına zemin oluşturmasına adına Google standartlarına uygun şekilde düzenlenmesi.