İndex Hızı Nasıl Arttırılır ?

“Dijital dünyaya yeni adım atan WebMasterların en sık karşılaştığı sorunlardan biri şüphesiz sitelerin çabuk index alamaması yani arama motoru botları tarafından geç taranmasıdır. Elbette yavaş indexlenme yalnızca yeni açılan internet sitelerinde değil, yeterli optimizasyon çalışması yapılmayan yıllanmış sitelerde de görülebilir. “

İndex Hızının Seo’ya Etkisi

Peki, arama motoru botlarının siteyi hızlı taramasının anlamı ve bu durumun Seo çalışmalarına katkısı nedir ? Şüphesiz bu iki sorunun yanıtı, Seo çalışmalarının odak noktalarından birini oluşturur ve durum göz önünde bulunduğunda index hızının Seo çalışmaları noktasında aldığı rolün pratik olarak gözlemlenmesi gerekir.

İndex hızını arttıran birçok farklı faktör mevcuttur.
İndex hızını arttıran faktörlerin bir arada kullanılması, çoğu zaman daha hızlı sonuç alınmasının önünü açar.

Arama motoru botlarının siteyi hızlı taramasının getirilerinden genel itibariyle şu şekilde bahsetmek mümkündür;

  • Site üzerinde yaptığınız değişikliklerin Seo çalışmalarınıza ne ölçüde ve hangi yönde katkı sağladığını ölçümleyebilirsiniz. Geç index alan sitelerde yapılan değişiklikler birkaç haftalık periyotlarla etki gösterirken, hızlı indexlenen sitelerde değişiklikler botlar tarafından daha erken fark edilir ve etki süreci tahmin edilebileceği gibi kısalır.
  • Seo çalışmalarınızın bir ayağını meta title ve description stratejisi oluşturuyor ise hızlı index hızı kaçınılmaz hale gelir. Özellikle ilk sayfa içerisinde yer alan fakat bulunduğu konum itibariyle trafik alamayan anahtar kelimeleriniz için uygulayacağınız title ve ve description stratejilerinin etkisini bir an önce fark etmek noktasında index hızı kritik bir öneme sahip. ( Title ve description stratejisi hakkında detaylı bilgi için; https://www.emreyildirim.co/meta-title-ile-trafik-artisi-yasayin-ornekli/ )
  • ‘Son Dakika İçerikleri’ olarak nitelendirilen ve anında indexlenerek sıralama alması gereken içerik yapısına sahip bir internet siteniz var ise, hızlı index alamadığınız noktada rakiplerinizin birkaç adım gerisinde kalır ve trafiğin önemli bir kısmını rakiplerinize kaptırma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

İndex hızı ile Seo faaliyetleri arasındaki ilişkiden de görüleceği üzere hizmet verdiği sektörün öncüsü konumunda olmak isteyen WebMasterlar için index hızı kesinlikle ön planda tutulması ve hayli pratik yapılması gereken önemli bir çalışma alanıdır.

İndex Hızı Nasıl Arttılır ?

İndex hızının Seo ile olan ilişkisinden bahsettikten sonra “İndex hızı nasıl arttırılır ?” sorusunun yanıtını aramak, şüphesiz konunun detaylarının anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Yeni bir internet sitesi için index hızını arttırmanın birkaç basit fakat etkili tekniği mevcuttur. Dijital dünyada yer alan makalelerin birçoğunda yalnızca düzenli aralıklarla yazı paylaşımı ön plana çıkartılsa da, index hızı noktasında birçok farklı etken mevcuttur ve her birinin bu yapı içerisinde sahip olduğu önem derecesi farklıdır.

İndex hızının artması, alınan sonuçların daha hızlı okunmasını sağlar.
İnternet siteniz üzerinde uyguladığınız stratejilerin ölçümlenmesi noktasında index hızı kritik bir öneme sahiptir.

İndex hızının arttırılmasında etkin faktörleri ayrıntılı bir şekilde incelemek istersek;

  • Periyodik Aralıklarla İçerik Eklenmesi ve Eklenen İçeriklerin Revize Edilmesi: Bir önceki paragrafta da ifade edildiği gibi, internet sitesinin içerikleri index hızı noktasında rol oynayan kritik faktörlerin başında gelir. Özellikle yeni açılan internet siteleri için olmazsa olmazlardan biri düzenli aralıklarla içerik paylaşımıdır. Elbette siteye içerik eklenmesi noktasında da birçok alt faktör mevcuttur. Bu alt faktörlerin başında içeriklerin içerisinde yer alan görsellerin özgün olması gelir. Seo çalışmalarının geneline bakıldığında, “Özgün olan her şey çoğu zaman iyidir.” ifadesini kullanmak şüphesiz doğru olacaktır. Dolayısıyla uygun keywordler yerleştirilerek Seo uyumlu hale içerikler, index hızının arttırılmasına hayli katkı sağlayacaktır. (Seo uyumlu içerik oluşturma noktasında detaylı bilgi için; https://www.seopix.net/seo-uyumlu-makale-nasil-yazilir/ )

İçeriklerin düzenli aralıklarla revize edilmesi, sitenin hareketli  yapısının korunması ve keyword yoğunluğunun zamana yayılarak gerçekleştirilmesi noktalarında etki sahibidir.

Örneğin; İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku başlıklı bir içeriği ele alalım. ‘İş Hukuku’ noktasında içeriğe homojen bir şekilde dağıtılacak keywordler belirlemek ve belirlediğimiz bu kapsamda bir yazı oluşturduktan sonra ‘Güvenlik Hukuku’ çizgisinde eklemeler yapmak, içerik revizesi stratejileri noktasında denenmiş ve başarı elde edilmiş bir uygulamadır. Burada kritik nokta, her içeriğin bu tarz bir uygulamaya tabi olamayacağının farkında olmak ve konusu hayli geniş olan içeriklerden bu stratejiyi uygulamaktır.

  • Kolay Okunabilir Bir Tasarım ve Site Haritası: İnternet sitesinin botlar tarafından kolay okunabilir bir yapıda olması şüphesiz çabuk index alma noktasında faydalı olacaktır. Bu noktada; Seo uyumlu tasarımların kullanmasının yalnızca index hızına değil, sitenin genel yükseliş durumuna da katkı sağlayacağının altını çizmek gerekir. Kolay okunabilir bir tasarımın yanında, sitenin ilk oluşturulduğu ve indexe açıldığı anda botlara gönderilecek olan ‘Site Haritası’ da hızlı index alma noktasında etkin parametrelerden biridir. Site haritası için yapılabilecek en net tanım; sitenin, arama motoru botlarına tüm detayları tanıtılmasıdır.
İçerik güncellemesi ve revizesi, index hızı noktasında en çok dikkat edilen faaliyetlerden biridir.
Hızlı index almak, internet sitesinin geneli için uygun Seo stratejilerinin oluşturulması noktasında uygun zemini hazırlar.

 

  • İç Link Ağının Genişletilmesi: Örümcek linkleme olarak da ifade edilen ve site içerisindeki yazılardan karşılıklı çıkılan iç linkler, arama motoru botlarının siteyi tanıma hızını arttırmasının yanında kullanıcı deneyimi ön planda tutulan bir internet sitesinin de zeminini oluşturacaktır. İç linkleme faaliyetinde kritik nokta; link çıkılan kelimenin içerik yapısıyla uyumlu olması ve bu durumun yazı otoritesinin sağlanması amacıyla kullanılmasıdır.
  • Etkin Sosyal Medya Kullanımı: Bilindiği üzere sosyal medya günümüzde kullanımı artarak devam eden ve yüzlerce farklı ilgi alanına sahip bireylerin toplandığı platformlar bütünüdür. Özellikle yeni açılmış internet sitelerinin yazı linklerinin düzenli aralıklarla sosyal medyada dolaşması, arama motoru botlarını siteye daha çabuk çekme noktasında etkili bir strateji olacaktır. Seo çalışmalarının bütününde olduğu gibi sosyal medya kullanımında da tek yönlü bir bakış açısından kurtulmak gerekir. Sosyal medya  hızlı indexin yanında, marka bilinirliğinin oluşmasına da katkı sağlaması dolayısıyla göz ardı edilmemesi gereken faaliyetlerin başında gelir. Diğer bir ifadeyle etkin sosyal medya kullanımı ile; müşterilerinize bilinir bir marka imajı çizerken, hızlı index almanın önünü de açabilirsiniz.

Görüldüğü üzere “İndex hızı nasıl arttırılır ?” sorusunun yanıtı olarak verilebilecek faaliyetlerin kapsamı hayli geniştir. Dolayısıyla en doğru stratejinin oluşturulabilmesi noktasında birçok farklı tekniğin bir arada kullanımını değerlendirmek gerekir. 

One comment

Yorum yapın